Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg 75552g

W celu zapewnienia bezpiecznego i optymalnego użytkowania pralki AEG 75552G, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg 75552g

Problem

 • Temperatura w miejscu zainstalowania urządzenia osiąga wartość 0°C lub mniej

Dotyczy

 • Pralka ładowana od przodu
 • Pralka ładowana od góry
 • Pralko-suszarki

Rozwiązanie

Jeżeli urządzenie jest przechowywane w miejscu, w którym temperatura może osiągnąć wartość 0°C lub spaść poniżej niej, należy usunąć pozostałą wodę z węża dopływowego oraz z pompy opróżniającej.

 1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego
 2. Zakręcić zawór wody
 3. Umieścić dwa końce węża dopływowego w zbiorniku i odczekać, aż woda spłynie z węża
 4. Wyczyścić pompę opróżniającą. Przejść do awaryjnej procedury opróżniania.
 5. Gdy pompa opróżniająca jest pusta, zamocować wąż dopływowy.

UWAGA!
Użytkowanie urządzenia nie jest możliwe, jeśli temperatura pomieszczenia może spaść poniżej 0°C.

These examples may contain rude words based on your search.

These examples may contain colloquial words based on your search.

precautions for use

precautions for the use of

Suggestions

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie podawać równocześnie z innymi lekami.

Special precautions for use in animals Do not administer in conjunction with other medicinal products. Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia działania niepożądanych, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii. Special precautions for use in animals If adverse reactions occur, treatment should be discontinued and the advice of a veterinarian should be sought. Poniższe środki ostrożności dotyczące stosowania łożysk są następujące:Środki ostrożności dotyczące stosowania detekto... EN-PL_286773">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Unikać zanieczyszczenia szczepionki podczas szczepienia. Precautions for use in animals Avoid introduction of contamination during use. EN-PL_286497">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku wystąpienia objawów estrogenizacji, należy obniżyć dawkę. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals In case of oestrogenic effects, the dose should be lowered. EN-PL_298320">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego weterynaryjnego podczas ciąży i laktacji. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals The safety of the veterinary medicinal product has not been established during pregnancy and lactation. EN-PL_284464">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierzątSpecial precautions for use in animals Only healthy animals should be vaccinated. EN-PL_147033">Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Jak w przypadku wszystkich paramagnetycznych środków kontrastowych, wzmocnienie MRI produktem Optimark może zaburzać obrazowanie istniejących zmian. Special warnings and precautions for use As with any paramagnetic contrast agent, enhancement of MRI with Optimark may impair the visualization of existing lesions. EN-PL_277447">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Z uwagi na duże prawdopodobieństwo zmienności (czasowej, geograficznej) występowania oporności bakterii na trimetoprim/ sulfametoksazol zalecane jest pobieranie próbek bakteriologicznych i badanie wrażliwości. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals Due to the likely variability (time, geographical) in the occurrence of resistance of bacteria for trimethoprim/ sulfamethoxazole bacteriological sampling and susceptibility testing are recommended. EN-PL_267350">Na ogół objawy te mają nasilenie łagodne do umiarkowanego, jednak u niektórych pacjentów mogą być ciężkie i (lub) trwać dłużej (patrz punkt 4. 4 "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania"). Generally these events are mild to moderate and are self-limiting, however, in some patients they may be severe and/ or prolonged (see section 4. 4 Special warnings and precautions for use). EN-PL_167261">4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Prinne czynniki, które wpływają na ocenę bezpieczeństwa, takie jak stabilność, jakość mikrobiologiczna, opakowanie i etykiety, w tym instrukcje i środki ostrożności dotyczące stosowania. other factors that influence the safety assessment, such as stability, microbiological quality, packaging, and labelling, including use instructions and precautions for use. szczególne środki ostrożności dotyczące stosowania, włączając szczególne środki ostrożności, podejmowane przez osobę podającą produkt leczniczy zwierzętom, special precautions for use, including special precautions to be taken by the person administering the medicinal product to the animals, U pacjentów leczonych produktem Ventavis odnotowano również skurcz oskrzeli i świszczący oddech (patrz punkt 4. 4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Bronchospasm and wheezing have also been reported in patients treated with Ventavis inhalation (see section 4. EN-PL_5018921">Jednoczesne podawanie niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego z innymi lekami oszczędzającymi potas (takimi jak: blokery, blokery kanałów wapniowych, blokery receptorów angiotensyny), może potencjalnie prowadzić do hiperkaliemii (patrz punkt "Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania"). The concomitant administration of this veterinary medicinal product with other potassium-sparing treatments (such as ß-blockers, calcium channels blockers, angiotensin receptor blockers) may potentially lead to hyperkalaemia (see section "Special precautions for use in animals"). EN-PL_20807">Wszystkie wymienione objawy były odwracalne, po zaprzestaniu przyjmowania bewacyzumabu i jabłczanu sunitynibu (patrz nadciśnienie, białkomocz, RPLS w punkcie 4. All of these findings were reversible upon discontinuation of bevacizumab and sunitinib malate (see Hypertension, Proteinuria, RPLS in section 4. EN-PL_25135083">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Po połknięciu, żel do stosowania w jamie ustnej staje się nieskuteczny. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals If the oromucosal gel is swallowed it will become ineffective. EN-PL_281322">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt W przypadku psów z niewydolnością układu krążenia oraz chorych na padaczkę zaleca się szczególną ostrożność przy podawaniu preparatu. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals It is recommended that Clomicalm be administered to dogs with cardiovascular dysfunction or epilepsy with caution and only after an assessment of the benefit risk ratio. EN-PL_293020">Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt Przed podaniem spironolaktonu razem z ACE inhibitorami należy sprawdzić funkcję nerek oraz poziom potasu w surowicy krwi. net/translation/english-polish/precautions+for+use" rel="nofollow">precautions for use in animals Kidney function and serum potassium levels should be evaluated before initiating combined treatment with spironolactone and ACE inhibitors.

No results found for this meaning.

Suggestions that contain środki ostrożności dotyczące stosowania

Results: 67. Exact: 67. Elapsed time: 68 ms.

DocumentsCorporate solutionsConjugationSynonymsGrammar CheckHelp & about

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Expression index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 801-1200

Zgodnie ze swoją misją, Redakcja Medonet. pl dokłada wszelkich starań, aby dostarczać rzetelne treści medyczne poparte najnowszą wiedzą naukową. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany artykuł został zweryfikowany przez lekarza lub bezpośrednio przez niego napisany. Taka dwustopniowa weryfikacja: dziennikarz medyczny i lekarz pozwala nam na dostarczanie treści najwyższej jakości oraz zgodnych z aktualną wiedzą medyczną.

Nasze zaangażowanie w tym zakresie zostało docenione m. in. przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia, które nadało Redakcji Medonet. pl honorowy tytuł Wielkiego Edukatora.

Konsultacja merytoryczna:Lek. Aleksandra Witkowskaten tekst przeczytasz w 6 minutAntyseptyki lub preparaty antyseptyczne to środki do czyszczenia skóry i ran. Mogą zabijać lub zapobiegać rozwojowi mikroorganizmów. Dostępne są w różnych postaciach, począwszy od tradycyjnych żelów czy płynów, a skończywszy na sprayach czy aerozolach do inhalacji. Chociaż środki antyseptyczne mogą być bardzo przydatne, istnieją pewne pytania dotyczące ich bezpieczeństwa w przypadku stosowania miejscowego, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.

Zigres / Shutterstock

 • Czym są antyseptyki?
 • Antyseptyki a środki dezynfekujące, antybakteryjne i antybiotykiAntyseptyki – rodzajeAntyseptyki – zastosowaniaAntyseptyki – środki ostrożnościAntyseptyki – stosowanie kąpieli wybielających

Czym są antyseptyki?

Antyseptyki to środki chemiczne, które spowalniają lub zatrzymują rozwój drobnoustrojów na zewnętrznych powierzchniach ciała i pomagają zapobiegać infekcjom. Należy odróżnić środki antyseptyczne od antybiotyków, które niszczą mikroorganizmy wewnątrz organizmu oraz od środków dezynfekujących, które niszczą mikroorganizmy znajdujące się na obiektach nieożywionych. Jednak antyseptyki są często określane jako środki dezynfekujące skórę.

Większość środków chemicznych może być stosowana zarówno jako środek antyseptyczny, jak i dezynfekujący. Cel, w jakim jest używany, zależy od jego stężenia. Na przykład 6% roztwór nadtlenku wodoru stosowany jest do oczyszczania ran, podczas gdy mocniejsze roztwory (>30%) są stosowane w przemyśle jako wybielacz i środek utleniający.

Zobacz też: Czym jest aseptyka?

Antyseptyki a środki dezynfekujące, antybakteryjne i antybiotyki

Ludzie mogą używać środków antyseptycznych do czyszczenia obszarów uszkodzonej skóry, nienaruszonych obszarów skóry i błon śluzowych. Środki dezynfekujące, antybakteryjne i antybiotyki mają podobne, ale nieco inne cele. Poniższe sekcje opisują te różnice bardziej szczegółowo.

Środki dezynfekujące a antyseptyki

Ludzie używają antyseptyków, takich jak nadtlenek wodoru, do zabijania mikroorganizmów na skórze i błonach śluzowych. Podczas gdy środki antyseptyczne niszczą niektóre zarazki na skórze, środki dezynfekujące mogą je usuwać z przedmiotów.

Środki dezynfekujące i antyseptyczne są wykonane z substancji chemicznych. W rzeczywistości często mają podobne składniki aktywne. Jednak środki dezynfekujące mają zwykle wyższe stężenia, które nie nadają się do stosowania na skórę lub błony śluzowe. pl/koronawirus/poradnik, who-podaje-przepisy-na-plyny-do-dezynfekcji-rak--do-wykorzystania-w-walce-z-koronawirusem, artykul, 19654369. html" id="8563f616-a3f0-44ae-9eb7-ffe98f72ceb6">WHO podaje przepisy na płyny do dezynfekcji rąk. Do wykorzystania w walce z koronawirusem

Środki antybakteryjne a antyseptyki

Środki antybakteryjne to również substancje chemiczne, których ludzie mogą używać do czyszczenia obszarów skóry. Mydła i spraye często zawierają środki przeciwbakteryjne. Spraye antybakteryjne skutecznie zabijają lub spowalniają wzrost bakterii. Nie zabijają jednak wirusów ani nie zapobiegają ich rozwojowi.

Natomiast antyseptyki mogą zabijać lub zapobiegać rozwojowi wirusów, bakterii i grzybów.

Zobacz też: Żele antybakteryjne znikają z półek. Czy działają na koronawirusa?

Antybiotyki a antyseptyki

Antybiotyki to rodzaj leków na receptę, które mogą leczyć infekcje bakteryjne. Zarówno antyseptyki, jak i antybiotyki mogą leczyć infekcje bakteryjne. Ludzie mogą nakładać oba rodzaje na skórę lub błony śluzowe. Jednak można również przyjmować antybiotyki doustnie, aby leczyć różne infekcje wewnątrz organizmu.

Antyseptyki – rodzaje

Środki antyseptyczne można sklasyfikować według ich budowy chemicznej. Powszechnie stosowane grupy antyseptyczne obejmują alkohole, czwartorzędowe związki amoniowe, chlorheksydynę i inne diguanidy, barwniki przeciwbakteryjne, chlor i podchloryny, nieorganiczne związki jodu, metale, nadtlenki i nadmanganiany, chlorowcowane pochodne fenoli i pochodne chinolonów. W poniższym wykazie wymieniono niektóre substancje należące do tych grup.

Rodzaje antyseptyków - alkohol

  Alkohol etylowy 70%;Alkohol izopropylowy 70%.

Używany jako środek do dezynfekcji skóry. pl/choroby-od-a-do-z/zatrucia, zatrucia-alkoholem-etylowym, artykul, 1577759. html" id="10d36f20-18a3-49d2-9c61-22d2c31550da">Zatrucia alkoholem etylowym

Rodzaje antyseptyków - czwartorzędowy związek amoniowy

Chlorek benzalkoniowy;Cetrymid;Chlorek metylobenzetoniowy;Chlorek benzetoniowy;Chlorek cetalkonium;Chlorek cetylopirydyniowy;Chlorek dofanu;Bromek domifenu.

Stosowany jako środek do dezynfekcji skóry, nawadniania i jako kropli do oczu.

Rodzaje antyseptyków - chlorheksydyna i inne diguanidy

Glukonian chlorheksydyny;Octan chlorheksydyny.

Używany jako przedoperacyjny środek do dezynfekcji skóry, do leczenia ran i do irygacji pęcherza moczowego.

Rodzaje antyseptyków - barwnik antybakteryjny

Półsiarczan proflawiny;Trifenylometan;Zieleń brylantowa;Fiolet krystaliczny;Fiolet metylowy.

Stosowany jako środek do dezynfekcji skóry oraz do leczenia ran lub oparzeń.

Rodzaje antyseptyków - nadtlenek i nadmanganian

Roztwór nadtlenku wodoru;Roztwór nadmanganianu potasu;Nadtlenek benzoilu.

Używany jako środek do oczyszczania ran, płukania gardła i jamy ustnej, do irygacji oraz jako środek dezynfekujący skórę. pl/zdrowie, plukanie-gardla-woda-utleniona, artykul, 1732655. html" id="3ca2f8f9-ad8e-4b02-8fc0-2c4ffe99b36a">Płukanie gardła wodą utlenioną - stosowanie, przygotowanie roztworu i efekty

Rodzaje antyseptyków - halogenowana pochodna fenolu

Chlorokrezol;Chloroksylenol;Chlorofen;Heksachlorofan/heksachlorofen (nie jest już dostępny);Triklosan.

Używany jako środek do dezynfekcji skóry oraz w mydle. pl/koronawirus/poradnik, dlaczego-mydlo-i-ciepla-woda-sa-skuteczne-w-walce-z-koronawirusem-, artykul, 73718275. html" id="dab12d3f-60c9-44a2-87e7-9b3da503ffd3">Dlaczego mydło i ciepła woda są skuteczne w walce z koronawirusem?

Rodzaje antyseptyków - pochodna chinolonu

Siarczan hydroksychinoliny;Siarczan hydroksychinoliny potasu;Chlorchinaldol;Chlorek dekwaliniowy;Dijodohydroksychinolina.

Stosowany w leczeniu ran, w pastylkach do ssania na gardło oraz jako środek dezynfekujący skórę

Inne środki antyseptyczne

Płyn Burowa (wodny roztwór octanu glinu);Kąpiele wybielające.

Antyseptyki – zastosowania

Antyseptyki stosuje się głównie w celu zmniejszenia poziomu drobnoustrojów na skórze i błonach śluzowych. Skóra i błony śluzowe jamy ustnej, nosa i pochwy są siedliskiem dużej liczby mikroorganizmów (które zwykle są nieszkodliwe). Kiedy skóra lub błony śluzowe są uszkodzone, lub naruszone podczas zabiegu chirurgicznego, do dezynfekcji obszaru i zmniejszenia ryzyka infekcji stosuje się antyseptyki. Osoby leczące pacjentów z ranami lub oparzeniami powinny myć ręce antyseptykami, aby zminimalizować ryzyko zakażenia krzyżowego.

Antyseptyki są używane do:

mycia rąk – roztwory glukonianu chlorheksydyny i jodopowidonu są często używane w peelingach do rąk i środkach do nacierania rąk w warunkach szpitalnych. Alkohol w stężeniu > 60% niszczy patogeny, takie jak wirus SARS-CoV-19. przedoperacyjnej dezynfekcji skóry – antyseptyki są stosowane w miejscu operacji w celu zmniejszenia rezydualnej flory skóry. Należy zachować ostrożność podczas stosowania na twarz roztworów zawierających chlorheksydynę, ponieważ mogą one uszkodzić oko, powodując zapalenie rogówki. dezynfekcji błon śluzowych – do pęcherza moczowego, cewki moczowej lub pochwy można wkraplać antyseptyki w celu leczenia infekcji, lub oczyszczenia jamy przed cewnikowaniem. zapobiegania i leczenia zakażonych ran i oparzeń – preparaty antyseptyczne są dostępne bez recepty w aptece, aby leczyć drobne skaleczenia, otarcia i oparzenia. leczenia infekcji jamy ustnej i gardła – chlorek dekwaliniowy ma właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze oraz jest aktywnym składnikiem antyseptycznych pastylek do ssania na gardło.

Zobacz też: Dokładne mycie rąk zapobiega chorobom

Antyseptyki – środki ostrożności

Silny antyseptyk należy rozcieńczyć przed nałożeniem na skórę, ponieważ stężone produkty, w tym chlorheksydyna, mogą powodować oparzenia chemiczne lub ciężkie kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia. Długotrwały kontakt z rozcieńczonym środkiem antyseptycznym może również powodować nadżerkowe kontaktowe zapalenie skóry, jak opisano w przypadku opatrunków impregnowanych chlorheksydyną.

Antyseptyki nie są zbyt przydatne przy drobnych infekcjach skóry, skaleczeniach i otarciach. Rany i otarcia najlepiej leczyć, czyszcząc obszar ciepłą wodą i przykrywając czystym plastrem lub bandażem. Zakrycie rany zapobiega infekcjom. Nie ma potrzeby stosowania antyseptyku, ponieważ może on uszkodzić skórę i spowolnić gojenie.

Podczas używania antyseptyków do płukania jamy ustnej lub gardła, ważne jest, aby je wypluć – należy starać się nie połykać ich po użyciu. Niektóre płukanki antyseptyczne należy rozcieńczyć wodą przed użyciem, a inne można stosować bez rozcieńczania. Zawsze należy czytać instrukcje na opakowaniu lub skonsultować się z farmaceutą, jak używać antyseptyków do płukania jamy ustnej lub gardła.

Środek antyseptyczny kupiony w aptece nie powinien być używany dłużej niż tydzień. Przestań używać środka antyseptycznego i skontaktuj się z lekarzem, jeśli:

dotknięty obszar nie zagoił się ani nie poprawił;jest duża rana, głębokie cięcie, duże oparzenie lub otarcia z osadzonymi cząsteczkami, które nie zmywają się;masz urazy spowodowane ugryzieniem człowieka lub ugryzienia zwierzęcia;obrażenia dotyczą oka.

Nie używaj środków antyseptycznych do leczenia oparzeń słonecznych lub głębokiej infekcji skóry. Pamiętaj, że antyseptyk redukuje tylko mikroorganizmy na powierzchni tkanki i że antybiotyki będą potrzebne do leczenia infekcji w tkankach.

Osoby z alergią wszelkiego rodzaju powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem produktu antyseptycznego dostępnego bez recepty. Niektóre środki antyseptyczne mogą podrażniać skórę i powodować alergiczne kontaktowe zapalenie skóry. Stwierdzono, że chlorheksydyna rzadko powoduje anafilaksję.

Antyseptyki – stosowanie kąpieli wybielających

Dodanie domowego wybielacza (podchlorynu sodu) do prysznica lub wanny z ciepłą wodą służy jako środek antyseptyczny w celu zmniejszenia liczby bakterii na skórze. Może to pomóc w leczeniu egzemy i zapobieganiu infekcjom skóry. Powszechnie określa się tego typu działanie kąpielami wybielającymi (z ang. bleach baths) lub kąpielami antyseptycznymi i jest stosowane nie częściej niż dwa razy w tygodniu. Jeśli mamy egzemę, a lekarz zalecił kąpiele wybielające, można z nich skorzystać, ale należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Wybielacze mają różne moce. Podczas przygotowywania kąpieli wybielającej bardzo ważne jest, aby wybielacz był rozcieńczony w odpowiedniej ilości wody.

Nie nakłada się nierozcieńczonego wybielacza bezpośrednio na skórę. Może to spowodować poważne oparzenia i jest bardzo szkodliwe!

Wybielacze do użytku domowego mają różne moce. Oto wskazówki, jak przygotować kąpiel wybielającą (kąpiel podchlorynową) z wykorzystaniem roztworu podchlorynu sodu o stężeniu nie większym niż 5, 25% i bez innych dodatków.

1. Należy wypełnić wannę letnią wodą (około 37 stopni Celsjusza).

2. Następnie należy dodać, w przypadku standardowej wanny (ok. 180 l. ) 1/2 szklanki wybielacza lub 2 łyżki stołowe wybielacza w przypadku dziecięcej wanienki (ok. 18 l. ).

3. Teraz należy wejść do wanny/ włożyć dziecko i kąpać się/ kąpać dziecko nie dłużej niż 5-10 minut.

4. Następnie należy spłukać siebie lub dziecko dokładnie wodą kranową.

5. Dalej należy postępować zgodnie ze standardami pielęgnacji skóry z AZS.

Należy jednak przestrzegać pewnych zasad w przypadku kąpieli w podchlorynie sodu:

Skonsultować się z lekarzem, zanim po raz pierwszy zastosuje się kąpiel w roztworze podchlorynu sodu. Nie używać za gorącej i za zimnej wody (optymalna temperatura wody to około 37 stopni Celsjusza). Nie dodawać do kąpieli żadnych innych detergentów ani środków pielęgnacyjnych. Nie kąpać się dłużej niż 10 minut. Nie zanurzać w wodzie głowy ani twarzy. Nie wykonywać kąpieli w podchlorynie sodu jeśli my lub nasze dziecko ma otwarte rany.

Upewnij się, że wybielacz jest przechowywany w oryginalnym pojemniku w bezpiecznym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 • antyseptykaśrodek antyseptycznysubstancje antyseptycznezdrowie

   Zatrucie difenbachią - objawy, środki ostrożności, leczenie

   Difenbachia to roślina nazywana trucicielką z Brazylii z racji jej pochodzenia. Jest to roślina niepozorna, piękna, będąca ozdobą w wielu polskich domach....

   Karolina GomołaLekarzom kazał myć ręce przed badaniem pacjentki. Kim był Ignaz Semmelweis, twórca współczesnej antyseptyki?

   Miał być prawnikiem, został lekarzem. Chciał edukować, ale jego teorie okazały się zbyt śmiałe dla konserwatywnego środowiska medycznego. Koledzy po fachu... eu/pulscms-transforms/1/1XFk9kpTURBXy9iNjg0MDRjMWY0OTcyODNmYzNkZTQ1NTcxNjBiMWU2ZC5qcGeRkwUeHt4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/JvTk9kpTURBXy9iNjg0MDRjMWY0OTcyODNmYzNkZTQ1NTcxNjBiMWU2ZC5qcGeRkwUeHt4AAaEwBQ" alt="Paulina Wójtowicz"/>Paulina Wójtowicz

   Morsowanie - korzyści zdrowotne, zagrożenia, środki ostrożności. Jak morsować bezpiecznie?

   Morsowanie ma długą tradycję w krajach północnych. Jeszcze kilkanaście lat temu morsowanie było uprawiane przez niewielu ekstremalnych sportowców. Jednak od kilku...

   Adrian JurewiczUczulenie na nikiel - objawy, czynniki ryzyka, środki ostrożności

   Nikiel to srebrzystobiały metal, z którym mamy styczność praktycznie na co dzień, ponieważ często można występuje w wyrobach biżuteryjnych, ale także w...

   Tramadol - silne działanie przeciwbólowe, wskazania, dawkowanie, skutki uboczne. Czym grozi przedawkowanie?

   Tramadol to silny lek przeciwbólowy, należący do grupy leków opioidowych. Jest on popularny i chętnie stosowany na całym świecie w przypadku łagodzenia silnego,...

   Marta PawlakBezpieczeństwo na jeziorze - na wodzie zachowaj ostrożność. Kamizelka może uratować życie

   Niezależnie od tego, czy wsiadasz na łódkę, jacht, motorówkę czy rower wodny, pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Warto wiedzieć, po jakim jeziorze się... eu/pulscms-transforms/1/H9tk9kpTURBXy9jYjg0NzU2OTFmZjcyYzQ1ZDEyZGQ5MzY0ZGMzZjlhNy5qcGeRkwUeHt4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/TKvk9kpTURBXy9jYjg0NzU2OTFmZjcyYzQ1ZDEyZGQ5MzY0ZGMzZjlhNy5qcGeRkwUeHt4AAaEwBQ" alt="Magda Ważna"/>Magda WażnaWakacje 2020. Ambasada apeluje o ostrożność

   W całej Czarnogórze ponownie obowiązuje stan epidemii. "Przyrost nowych zachorowań na COVID-19 jest lawinowy. Apelujemy o ostrożność" - ostrzega Polska Ambasada w... eu/pulscms-transforms/1/euBk9kqTURBXy83YzNkNThmNjhkNmY5MTBhYzlkOTFmYTVmMmQ1ZjExNy5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/FxSk9kqTURBXy83YzNkNThmNjhkNmY5MTBhYzlkOTFmYTVmMmQ1ZjExNy5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAU" alt="Monika Mikołajska"/>Monika MikołajskaUSA: w stanie Kolorado u wiewiórki wykryto dżumę. Apel o zachowanie ostrożności

   Dżumę wykryto u wiewiórki 11 lipca. O rozpoznaniu niebezpiecznej choroby zakaźnej poinformował Departament Zdrowia Publicznego Hrabstwa Jefferson (JCPH) w stanie... pl/zdrowie, potazek-mag---na-niedobor-potasu-i-magnezu, artykul, 1735372. eu/pulscms-transforms/1/ZaAk9kpTURBXy81MGIwYTM2YzgyNGMwZGYzYjQ1ZjI5OWE1NjRlZDRmZi5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwAQ" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/ce-k9kpTURBXy81MGIwYTM2YzgyNGMwZGYzYjQ1ZjI5OWE1NjRlZDRmZi5qcGeRkwXNAQTMkd4AAaEwBQ" alt="Potazek Mag - działanie, wskazania, środki ostrożności. Suplement na niedobór potasu i magnezu"/>Potazek Mag - działanie, wskazania, środki ostrożności. Suplement na niedobór potasu i magnezu

   Potazek Mag jest dietetycznym uzupełnieniem diety, który podaje się osobom z niedoborem potasu i magnezu. Może być stosowany wyłącznie pod kontrolą lekarza.... eu/pulscms-transforms/1/fFkk9kqTURBXy82MDg1NWIzNWY4OTliMDkwN2RkOGNlZTBmNjFiNGU2Ni5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAE" data-original-webp="//ocdn. eu/pulscms-transforms/1/zNdk9kqTURBXy82MDg1NWIzNWY4OTliMDkwN2RkOGNlZTBmNjFiNGU2Ni5qcGVnkZMFHh7eAAGhMAU" alt="Anna Krzpiet"/>Anna KrzpietOxynorm - działanie, przeciwwskazania, środki ostrożności

   Oxynorm jest lekiem przeciwbólowym. Stosuje się go u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Działa przeciwbólowo i uspokajająco. Dowiedz się więcej na temat...

Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg 75552g

Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg 75552g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące stosowania Aeg 75552g