Opcje instalacyjne Epson S1d13706

Epson S1d13706 to oprogramowanie do instalacji drukarek firmy Epson. Umożliwia użytkownikom konfigurowanie i zarządzanie drukarkami, wybieranie odpowiednich materiałów eksploatacyjnych oraz monitorowanie stanu drukarek. Oprogramowanie oferuje szeroki zakres opcji instalacyjnych i konfigurowania umożliwiających dostosowanie drukarek do różnych środowisk. Oprogramowanie może być zainstalowane wraz z systemem Windows lub w postaci samodzielnego programu. Oprogramowanie zapewnia również automatyczne aktualizacje, a użytkownicy mogą również skorzystać z dostępnych aktualizacji online.

Ostatnia aktualizacja: Opcje instalacyjne Epson S1d13706

Używanie programu Using EpsonNet (dla systemu Windows)

Program EpsonNet Print to program narzędziowy oferujący funkcję drukowania klient-klient do urządzeń firmy Epson poprzez sieć TCP/IP. Za pomocą programu EpsonNet Print można wyszukać urządzenie znajdujące się w tym samym segmencie lub poza routerem. Program EpsonNet Print automatycznie używa adresu IP drukarki w przypadku jego zmiany przez funkcję DHCP serwera lub routera.

Program narzędziowy EPSON Network Utility jest programem, który oferuje funkcje narzędziowe dla sterownika drukarki w sieci.

Uwaga:

W przypadku przydzielenia drukarce portu za pomocą programu EpsonNet Print w środowisku DHCP można ustawić ustawianie adresu IP na Auto, ponieważ komputer może zidentyfikować drukarkę.

Programy EpsonNet Print lub EPSON Network Utility są instalowane automatycznie podczas określania ustawień sieciowych za pomocą funkcji EpsonNet EasyInstall.

Trwa instalowanie programu narzędziowego sieci

Aby dokonać instalacji w systemie Windows XP/2000 lub Mac OS X, zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Upewnij się, że drukarka jest włączona.

Włóż płytę CD-ROM z oprogramowaniem do napędu CD-ROM.

W przypadku systemu Mac OS X, kliknij dwukrotnie ikonę Mac OS X.

Wybierz Single Install (Pojedyncza instalacja).

Jeśli ekran instalacyjny nie zostanie wyświetlony automatycznie w systemie Windows, kliknij dwukrotnie ikonę napędu CD-ROM w oknie Computer (Komputer) lub My Computer (Mój komputer). com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

Wybierz pozycję EPSON Printer Driver (Sterownik drukarki EPSON) lub EPSON Network Utility (Program narzędziowy Epson), a następnie kliknij przycisk OK. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie.

Dodawanie portu drukarki

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby dodać port za pomocą kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).

Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci i że protokół TCP/IP jest prawidłowo skonfigurowany.

Interfejs sieciowy musi mieć przydzielony prawidłowy adres IP.

Dodawanie portu do urządzenia o dynamicznie przydzielanym adresie IP

System Windows Vista: Kliknij przycisk Start, Control Panel (Panel sterowania), a następnie Printer (Drukarka). Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer (Dodaj drukarkę).

System Windows XP: Kliknij menu Start, a następnie Printers and Faxes (Drukarki i faksy). W opcji Printer Tasks (Zadania drukarki) kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Kliknij przycisk Next (Dalej).

System Windows 2000: Kliknij menu Start, wskaż pozycję Settings (Ustawienia), a następnie wybierz Printers (Drukarki). Kliknij dwukrotnie ikonę Add Printer (Dodaj drukarkę) w folderze Printers (Drukarki), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki).

System Windows Vista: Kliknij Add a local printer (Dodaj drukarkę lokalną). Wybierz przycisk opcji Create a new port (Utwórz nowy port), a następnie wybierz opcję EpsonNet Print Port (Port programu EpsonNet Print) z listy.

System Windows XP: Kliknij Local printer attached to this computer (Drukarka lokalna podłączona do tego komputera), usuń zaznaczenie pola Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę Plug and Play), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, kliknij przycisk Unblock (Odblokuj), a następnie kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia.

System Windows 2000: Kliknij Local printer (Drukarka lokalna), usuń zaznaczenie pola Automatically detect and install my Plug and Play printer (Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę Plug and Play), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Wybierz urządzenie docelowe, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeśli urządzenia docelowego nie ma na liście, kliknij przycisk Search Again (Wyszukaj ponownie), aby wyszukać urządzenia przy użyciu nowych parametrów.

Każda kolumna może być sortowana w kolejności rosnącej lub malejącej, poprzez kliknięcie nagłówka kolumny. Jednak opcja Manual Setting (Ustawienie ręczne) jest zawsze wyświetlana na górze listy, niezależnie od sortowania.

Aby wyszukać urządzenia w innych segmentach, kliknij przycisk N/W Settings (Ustawienia sieciowe). Zaznacz pole wyboru Specific Network Segments (Określ segmenty sieci), a następnie wprowadź adres sieci i maskę podsieci segmentu sieci, który ma być przeszukany. Następnie kliknij przycisk Add (Dodaj). Można również określić opcję Time Before Declaring Communication Error (Czas do zgłoszenia błędu komunikacji).

Sprawdź informacje dotyczące portu urządzenia, który ma być skonfigurowany, a następnie kliknij przycisk Finish (Zakończ).

Port Type (Typ portu)

Następujące pozycje są wymienione w menu rozwijanym i można wybrać typ portu, jeśli to konieczne.

IP Address(Auto) (Adres IP (auto)): Konfiguruje port automatycznie. Jeśli adres IP urządzenia a jest uzyskiwany automatycznie i komputer oraz urządzenie znajdują się w tym samym segmencie, można wybrać ten typ portu.

IP Address(Manual) (Adres IP (ręcznie)): Używa adresu IP urządzenia jako nazwy portu.

HostName (DNS) (Nazwa hosta (DNS)): Używa nazwy hosta zarejestrowanej w serwerze DNS jako nazwy portu.

MS Network (Sieć MS): Używa nazwy NetBIOS zarejestrowanej w urządzeniu jako nazwy portu.

Port Information (Informacje o porcie)

Wyświetlane są następujące pozycje:

- Port Name (Nazwa portu) (przydzielana automatycznie zgodnie z wybranym typem portu) - Printer Model (Model drukarki) — Host Name (Nazwa hosta) lub IP Address (Adres IP) (przydzielane automatycznie zgodnie z wybranym typem portu) — Protocol (Protokół)

Przycisk Finish (Zakończ)

Rejestruje informacje o porcie w systemie i zamyka kreatora Add EpsonNet Print Port Wizard (Kreator dodawania portu programu EpsonNet Print).

Przycisk Back (Wstecz)

Przechodzi wstecz do okna listy urządzeń.

Przycisk Cancel (Anuluj)

Zamyka kreatora Add EpsonNet Print Port Wizard (Kreator dodawania portu programu EpsonNet Print).

Dodawanie portu do urządzenia o statycznie przydzielanym adresie IP

System Windows Vista: Kliknij przycisk Start, Control Panel (Panel sterowania), a następnie Printer (Drukarka). Kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer wizard (Kreator dodawania drukarki). W opcji Printer Tasks (Zadania drukarki) kliknij Add a printer (Dodaj drukarkę), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Kliknij dwukrotnie ikonę Add Printer (Dodaj drukarkę) w folderze Printers (Drukarki), aby uruchomić kreatora Add Printer Wizard (Kreator dodawania drukarki). Wybierz przycisk opcji Create a new port (Utwórz nowy port), a następnie wybierz opcję EpsonNet Print Port (Port programu EpsonNet Print) z listy.

Wybierz z listy opcję Manual Setting (Ustawienie ręczne), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Wprowadź nazwę urządzenia, a nazwa portu zostanie automatycznie wprowadzona w polu Port Name (Nazwa portu). Następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Wyświetlane są następujące pozycje.

- Port Name (Nazwa portu) — Host Name (Nazwa hosta) lub IP Address (Adres IP) — Protocol (Protokół)

Konfigurowanie portu drukarki

Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować port drukarki. Szybkość drukowania różni się w zależności od wybranych ustawień.

System Windows Vista: Kliknij przycisk Start, Control Panel (Panel sterowania), a następnie Printer (Drukarka).

Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie docelowe, a następnie kliknij przycisk Properties (Właściwości).

Kliknij kartę Ports (Porty), a następnie kliknij przycisk Configure Port (Konfiguruj port).

Wprowadź odpowiednie ustawienia dla żądanego portu.

LPR enhanced printing (Ulepszone drukowanie LPR): Wybierz przycisk opcji LPR Printing (Drukowanie LPR) i określ nazwę kolejki (do 32 znaków). Ulepszone drukowanie LPR wysyła zadanie drukowania do docelowego urządzenia sieciowego, bez buforowania wszystkich danych drukowania. Ulepszone drukowanie LPR jest szybsze niż standardowe drukowanie LPR.

LPR standard printing (Standardowe drukowanie LPR): Zaznacz pole wyboru Confirm file size (Potwierdź rozmiar pliku) i określ nazwę kolejki (do 32 znaków). Dane drukowania są buforowane przez komputer przed wysłaniem ich do docelowego urządzenia sieciowego.

Gdy rozmiar danych drukowania przekracza 20 MB, zalecamy użycie ulepszonego drukowania LPR.

High-Speed printing (Szybkie drukowanie): Wybierz przycisk opcji High-Speed Printing (RAW) (Szybkie drukowanie (RAW)). Port szybkiego drukowania Epson wysyła zadanie drukowania do docelowego urządzenia sieciowego, bez buforowania wszystkich danych drukowania. Szybkie drukowanie jest szybsze niż pozostałe dwie metody drukowania.

Kliknij przycisk OK.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Product Setup

Epson Software updater (v4. 6. 5. 0)wer. 4. 0

02-Aug-2022

5. 55 MB

. exe

Epson Software Updater allows you to update Epson software as well as download 3rd party applications. Please Note: To use this updater, your Epson product must be turned on and connected to a computer with Internet access.

Pobierz

Epson Product Setup (v1. 0)wer. 1. 0

01-Jun-2015

7. 26 MB

SterownikiEPSON Scan Updater (v1. 0)13-Jul-2018

0. 72 MB

Dodatkowe informacje:

Issue:

Since updating to the new version of Window 10 (April update) Epson Scan will not launch or will freeze indefinitely after launching, using Preview or pressing the scan button.

Solution:

To resolve this issue we have released an updated driver or patch dependent on your Epson product.

Driver (v2. 22)wer. 2. 22

30-Jul-2015

30. 77 MB

Driver (v2. 21)wer. 21

03-Apr-2015

29. 84 MB

EPSON Scan (v4. 0. 2)wer. 2

26. 86 MB

Program EPSON Scan bezposrednio steruje wszystkim funkcjami skanera firmy EPSON. Korzystajac z tego oprogramowania, mozna skanowac obrazy w kolorze, skali szarosci lub czerni i bieli, uzyskujac profesjonalne rezultaty. Program ten to niezalezny od platformy interfejs miedzy skanerem a wiekszoscia aplikacji. Mozna go uruchomic z dowolnej aplikacji obslugujacej standard TWAIN.

Narzędzia siecioweEpson Device AdminEasily manage an entire fleet of printers and scanners1 remotely, with full control including the ability to install, configure, monitor, maintain and troubleshoot your devices for increased productivity and cost savings.

WyświetlInne oprogramowanieEvent Manager (v3. 11. 53)wer. 3. 53

14-Sep-2020

18. 10 MB

Dodatkowe informacje:

Event Manager launches File Manager or PageManager for EPSON automatically when you press the B&W Start or Color Start button on the control panel in Scan mode. You can select an application to be launched when pressing the B&W Start or Color Start button. com/pub/download/6364/epson636445eu. exe" data-layer-track="download_interaction" data-layer-on="click" data-layer-name="Download " data-layer-data="{"file_name": "Event Manager","asset_id": "636445"}">

Wprowadź poniżej numer seryjny urządzenia, aby znaleźć najnowsze odpowiedzi na często zadawane pytania, sterowniki, podręczniki, oprogramowanie i informacje o gwarancji dla Twojego produktu.

Opcje kontaktu z działem pomocy technicznej firmy Epson można znaleźć na karcie Kontakt po wybraniu produktu.

Szukaj według nazwy produktu

Przykład: L5290, XP-245, WF-4740, DS-560

Szukaj według numeru seryjnego

Opcje instalacyjne Epson S1d13706

Bezpośredni link do pobrania Opcje instalacyjne Epson S1d13706

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Opcje instalacyjne Epson S1d13706

Pozycje

Objaśnienia