Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Jnm1541mpsa

Podręcznik procedur instalacyjnych Ge JNM1541MPSA jest przeznaczony do użytku w systemie instalacji Ge JNM1541MPSA. Podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, konfiguracji, przeglądania, aktualizacji i naprawy systemu. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące instrukcji dotyczących wszystkich niezbędnych kroków instalacji. Ponadto, podręcznik zawiera informacje o zabezpieczeniach systemu, ustawieniach zasilania i bezpieczeństwie. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące konfiguracji urządzeń w systemie oraz usług wspierających system. Podręcznik procedur instalacyjnych Ge JNM1541MPSA jest przeznaczony do użytku w systemie instalacji Ge JNM1541MPSA.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Jnm1541mpsa

Wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnegoWykaz podręczników do kształcenia ogólnego dla mniejszości narodowych i etnicznych orazspołeczności posługującej się językiem regionalnymWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych w ramach projektu„E-podręczniki do kształcenia ogólnego” współfinansowanego ze środków pochodzących z UE,uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu z dnia27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 z późn. zm. )Podręczniki są dostępne na stronie internetowejWykaz podręczników do kształcenia ogólnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego do sprawoświaty iwychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniuz dnia 27sierpnia 2012 r. )Wykaz podręczników do kształcenia specjalnego opracowanych na zlecenie ministra właściwego dospraw oświaty i wychowania, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego z dnia 14lutego 2017 r.

Podręcznik Certyfikacji i Bieżącego Nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Mechaników Lotniczych
 plik do pobrania 1. 53 Mb

Szkolenie na typ statku powietrznego. Procedura zatwierdzania szkoleń na typ statku powietrznego w organizacji nie posiadającej Certyfikatu Part-147 - dokumenty:

Szkolenie na typ statku powietrznego
 plik do pobrania 749. 50 Kb

Certyfikacja i Bieżący Nadzór Organizacji Part-147 – Podręcznik

 plik do pobrania 2. 31 Mb

Podręcznik Certyfikacji i Bieżącego Nadzoru Organizacji Part-147

plik do pobrania 19. 50 Kb

Licencjonowanie Personelu Obsługi Technicznej Samolotów i Śmigłowców – Podręcznik
plik do pobrania47. 6 MB

 • Dodaj recenzję:
 • Producent: WSiP
 • Dostępność:Niedostępna

  Oprawa: miękka, Format: 18, 2x25, 7 cm, Stron: 200, 2009 rok

  Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych, zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych. Zawiera podstawowe wiadomości z rysunku technicznego i ćwiczenia rysunkowe, omówiono w nim zasady wymiarowania rysunku, rzutowanie prostokątne i aksonometryczne, przekroje i rysunek odręczny. Podano też podstawowe wiadomości o dokumentacji technicznej i graficzne oznaczenia stosowane na rysunkach instalacyjnych. Ponadto zamieszczono wiele przykładów rysunków i fragmentów projektów instalacji służących nauce czytania rysunku instalacyjnego. Podręcznik wzbogacono omówieniem wykorzystania komputerów przy projektowaniu i rysowaniu instalacji.

  Spis treści:

  1. Pojęcia podstawowe
  1. 1. O historii rysunku i jego znaczeniu w technice
  1. 2. Rodzaje rysunków technicznych
  1. 3. Przybory i materiały stosowane w rysunku technicznym
  1. 4. Posługiwanie się przyborami i ich konserwacja
  1. Kreślenie ołówkiem
  1. Kreślenie pisakiem do tuszu (rapidografem)
  2. Podstawowe wiadomości z rysunku technicznego
  2. Normalizacja i rodzaje norm
  2. Jak odszukać normy dotyczące interesującego nas tematu?
  2. Formaty arkuszy i tabliczki rysunkowe
  2. Rodzaje pisma technicznego
  2. 5. Rodzaje i grubości linii rysunkowych
  2. 6. Podziałki
  3. Podstawowe ćwiczenia rysunkowe
  3. Pojęcia podstawowe
  3. Kreślenie prostych równoległych
  3. Kreślenie prostych prostopadłych
  3. Kreślenie prostej o danym pochyleniuj
  3. Podział odcinka
  3. Wykreślanie kątówi
  3. 7. Kreślenie figur płaskich
  4. Zasady wymiarowania rysunków
  4. Oznaczenia wymiarowe
  4. Ogólne zasady wymiarowania
  4. Znaki umowne (wymiarowe)
  4. Wymiarowanie form płaskich
  5. Rzutowanie prostokątne
  5. Rzuty i płaszczyzna rzutów
  5. Zasady rzutowania prostokątnego
  5. Rzut punktu
  5. Rzut odcinka na jedną rzutnię
  5. Rzuty odcinka na dwie rzutnie
  5. Rzuty punktu na trzy rzutnie
  5. Rzuty odcinka na trzy rzutnie
  5. Rzuty figur geometrycznych
  5. Rzutowanie brył na trzy płaszczyzny
  5. 8. Rzuty prostokątne elementów budowlanych i instalacyjnych
  6. Rzutowanie aksonometryczne
  6. Rodzaje rzutów aksonometrycznych
  6. Układy płaszczyzn w dimetrii ukośnej
  6. Zasady rysowania i rzutowania w dimetrii ukośnej
  6. Rzuty ukośne elementów budowlanych i instalacyjnych.
  7. Przekroje i polwidoki-pótprzekroje
  7. Rodzaje przekrojów
  7. Zasady wykonywania przekrojów
  7. Zasady wykonywania póiwidoków-póiprzekrojów
  8. Rysunek schematyczny i odręczny
  8. Cel stosowania rysunku schematycznego
  8. Rodzaje rysunków schematycznych i zasady ich wykonywania
  8. Zasady wykonywania szkiców odręcznych
  9. Wiadomości ogólne o dokumentacji
  9. Rodzaje dokumentacji
  9. Części składowe dokumentacji technicznej
  10. Dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana
  10. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
  10. Czytanie rysunków l interpretacja opisu technicznego oraz architektoniczno-budowlanego
  10. Przedmiar robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej
  11. Dokumentacja techniczna instalacji wody zimnej, cieplej wody użytkowej i kanalizacji
  11. Uwagi wstępne
  11. Oznaczenia graficzne
  11. Czytanie i interpretacja rysunków technicznych oraz opisu technicznego
  11. Szkicowanie fragmentów instalacji w dimetrii ukośnej
  11. Przedmiar robót instalacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej
  12. Dokumentacja techniczna instalacji grzewczych
  12. Oznaczenia graficzne
  12. Czytanie i interpretacja rysunków technicznych oraz opisu technicznego
  12. Szkicowanie fragmentów instalacji w rozwinięciu płaskim
  12. Przedmiar robót instalacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej
  13. Dokumentacja techniczna instalacji gazowych
  13. Uwagi wstępne
  13. Oznaczenia graficzne
  13. Czytanie i interpretacja rysunków technicznych oraz opisu technicznego
  13. Szkicowanie fragmentów instalacji gazowej w dimetrii ukośnej
  13. Przedmiar robót na podstawie dokumentacji technicznej
  14. Dokumentacja techniczna instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
  14. Uwagi wstępne i oznaczenia graficzne
  14. Czytanie i interpretacja rysunków instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
  14. Szkicowanie fragmentów instalacji wentylacyjnej
  14. Przedmiar robót na podstawie dokumentacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
  15. Programy komputerowe do projektowania instalacji sanitarnych
  15. Możliwości zastosowania komputerów w projektowaniu
  15. Przykłady programów komputerowych do projektowania instalacji sanitarnych
  Bibliografia
  Wykaz norm dotyczących rysunku technicznego

   Polecamy produkty

Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Jnm1541mpsa

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Jnm1541mpsa

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur instalacyjnych Ge Jnm1541mpsa