Podstawowe operacje Electrolux Sanitaire Sc5745b

Electrolux Sanitaire SC5745B to wielofunkcyjny, lekki odkurzacz samojezdny przeznaczony do codziennego czyszczenia obiektów użyteczności publicznej i obiektów komercyjnych. Posiada wyjątkowe właściwości czyszczenia, które zapewniają czystość i świeżość. Jego trwała i wytrzymała konstrukcja pozwala na szybkie i łatwe czyszczenie powierzchni. SC5745B ma szeroką gamę podstawowych funkcji czyszczenia, w tym funkcję szczotkowania, filtrowania i wyciągania. Posiada również opcję podwójnego filtrowania, która pomaga w usuwaniu kurzu i alergenów z powietrza. Urządzenie jest wyposażone w wyjątkowy system czyszczenia, który zapewnia optymalne rezultaty czyszczenia bez konieczności ciągłego oczyszczania.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowe operacje Electrolux Sanitaire Sc5745b

 • W Electrolux wierzymy, że odpowiednio dbając o urządzenia, a także naprawiając je w razie potrzeby, możemy znacznie wydłużyć ich żywotność, oszczędzając przy tym energię i zasoby. Zapoznaj się z poradami dotyczącymi odpowiedniej troski o sprzęt, aby służył Ci jak najdłużej!

  Dowiedz się więcej

 • Jeśli masz problemy z urządzeniami, może być to łatwe do naprawienia. Nieustannie aktualizujemy nasz zbiór artykułów dotyczących rozwiązywania problemów i napraw, aby umożliwić Ci samodzielne rozwiązanie problemu i poprowadzimy przez możliwe rozwiązania. Jeśli nie, nasi technicy zawsze służą pomocą.

Akcesoria dopasowane do Twojego produktu

Wykorzystaj w pełni swój produkt dzięki odpowiednim akcesoriom. Naczynia, filtry, produkty czyszczące – u nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz.

Kup akcesoria

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Jeśli nie masz pewności, jak postępować lub nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, odezwij się do nas – chętnie pomożemy!

 • Wyślij e-mailZadzwońOperatory i wyrażenia języka C# — odwołanie w języku C# | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 4 min

  Język C# udostępnia wiele operatorów. Wiele z nich jest obsługiwanych przez wbudowane typy i umożliwia wykonywanie podstawowych operacji z wartościami tych typów. Te operatory obejmują następujące grupy:

  • Operatory arytmetyczne, które wykonują operacje arytmetyczne z operandami liczbowymi
  • Operatory porównania, które porównują operandy liczbowe
  • Operatory logiczne, które wykonują operacje logiczne z bool operandami
  • Operatory bitowe i shift, które wykonują operacje bitowe lub shift z operandami typów całkowitych
  • Operatory równości, które sprawdzają, czy ich operandy są równe, czy nie
  • Zazwyczaj można przeciążyć te operatory, czyli określić zachowanie operatora dla operandów typu zdefiniowanego przez użytkownika.

   Najprostsze wyrażenia języka C# to literały (na przykład liczby całkowite i liczby rzeczywiste) oraz nazwy zmiennych. Można je połączyć w złożone wyrażenia przy użyciu operatorów. Pierwszeństwo operatora i skojarzenie określają kolejność wykonywania operacji w wyrażeniu. Nawiasy umożliwiają zmianę kolejności oceny nałożonej przez pierwszeństwo operatora i skojarzenie.

   W poniższym kodzie przykłady wyrażeń znajdują się po prawej stronie przypisań:

   int a, b, c;a = 7;b = a;c = b++;b = a + b * c;c = a >= 100? b: c / 10;a = (int)Math. Sqrt(b * b + c * c);string s = "String literal";char l = s[s. Length - 1];var numbers = new List<int>(new[] { 1, 2, 3});b = numbers. FindLast(n => n > 1);

   Zazwyczaj wyrażenie generuje wynik i może zostać uwzględnione w innym wyrażeniu. Wywołanie void metody to przykład wyrażenia, które nie generuje wyniku. Można go użyć tylko jako instrukcji, jak pokazano w poniższym przykładzie:

   Console. WriteLine("Hello, world! ");

   Oto kilka innych rodzajów wyrażeń dostępnych w języku C#:

  • Wyrażenia ciągów interpolowanych, które zapewniają wygodną składnię do tworzenia sformatowanych ciągów:

   var r = 2. 3;var message = $"The area of a circle with radius {r} is {Math. PI * r * r:F3}. ";Console. WriteLine(message);// Output:// The area of a circle with radius 2. 3 is 16. 619.
  • Wyrażenia lambda, które umożliwiają tworzenie funkcji anonimowych:

   int[] numbers = { 2, 3, 4, 5};var maximumSquare = numbers. Max(x => x * x);Console. WriteLine(maximumSquare);// 25
  • Wyrażenia zapytań, które umożliwiają korzystanie z funkcji zapytań bezpośrednio w języku C#:

   var scores = new[] { 90, 97, 78, 68, 85};IEnumerable<int> highScoresQuery =from score in scoreswhere score > 80orderby score descendingselect score;Console. WriteLine(string. Join(" ", highScoresQuery));// 97 90 85

   Możesz użyć definicji treści wyrażenia, aby podać zwięzłą definicję metody, konstruktora, właściwości, indeksatora lub finalizatora.

   Pierwszeństwo operatorów

   W wyrażeniu z wieloma operatorami operatory o wyższym pierwszeństwie są oceniane przed operatorami o niższym pierwszeństwie. W poniższym przykładzie mnożenie jest wykonywane najpierw, ponieważ ma wyższy pierwszeństwo niż dodanie:

   var a = 2 + 2 * 2;Console. WriteLine(a); // output: 6

   Użyj nawiasów, aby zmienić kolejność oceny narzuconą przez pierwszeństwo operatora:

   var a = (2 + 2) * 2;Console. WriteLine(a); // output: 8

   W poniższej tabeli wymieniono operatory języka C# rozpoczynające się od najwyższego pierwszeństwa do najniższej. Operatory w każdym wierszu mają ten sam pierwszeństwo.

   OperatoryKategoria lub nazwa
   x. y, f(x), a[i],, xx? [y]++, x?. yx--, x! , new, typeof, checked, unchecked, default, nameof, delegate, sizeof, stackalloc, x-y>Podstawowe+x, -x, ! x, ~x, ++x, --x, ^x, (T)x, await&, x, *x, true i falseJednoargumentowyx.. yZakresprzełącznikzswitchwyrażenia i withx * y, x / y, x% yMnożeniex + y, x – yDodawaniex << y, x >> yPrzesunięciax < y, x > y, x <= y, x >= y, is, Testowanie relacyjne i typowex == y, x! = yRównośćx & yLogiczne i logiczne AND lub bitowo logiczne ANDx ^ yLogiczne XOR logiczne lub logiczne XOR bitowex | yLogiczne OR lub bitowe logiczne ORx && yAND warunkowex || YOR warunkoweX?? YOperator łączenia wartości nullC? t: fOperator warunkowyx = y, x += y, x -= y, x *= y, x /= y, x%= y, x &= y, x |= y, x ^=y, x <<= y, x = y, x = y, x >>?? = y, =>Przypisanie i deklaracja lambda

   Skojarzenie operatora

   Gdy operatory mają ten sam pierwszeństwo, skojarzenie operatorów określa kolejność wykonywania operacji:

  • Operatory kojarzące z lewej strony są oceniane w kolejności od lewej do prawej. Z wyjątkiem operatorów przypisania i operatorów łączenia wartości null, wszystkie operatory binarne są skojarzone z lewej strony. Na przykład a + b - c wartość jest obliczana jako (a + b) - c.
  • Operatory kojarzenia od prawej do lewej są oceniane w kolejności od prawej do lewej. Operatory przypisania, operatory łączenia wartości null, lambdas i operator ? :warunkowy są właściwe. Na przykład x = y = z wartość jest obliczana jako x = (y = z).
  • Użyj nawiasów, aby zmienić kolejność oceny nałożonej przez skojarzenie operatora:

   int a = 13 / 5 / 2;int b = 13 / (5 / 2);Console. WriteLine($"a = {a}, b = {b}"); // output: a = 1, b = 6

   Ocena operandu

   Niezwiązane z pierwszeństwem operatora i skojarzeniem operandy w wyrażeniu są obliczane od lewej do prawej. W poniższych przykładach pokazano kolejność oceniania operatorów i operandów:

   WyrażenieKolejność obliczaniaa + ba, b, +a + b * ca, b, c, *, +a / b + c * da, b, /, c, d, *, +a / (b + c) * da, b, c, +, /, d, *

   Zazwyczaj wszystkie operandy operatorów są oceniane. Jednak niektórzy operatorzy warunkowo oceniają operandy. Oznacza to, że wartość lewego operandu takiego operatora określa, czy (lub które) inne operandy powinny być oceniane. Te operatory to warunkowe operatory logiczne AND () i OR (&&||), operatory ?? łączenia wartości null i operatory warunkowe o wartości null oraz ?? =operator ? :warunkowy?. . ? [] Aby uzyskać więcej informacji, zobacz opis każdego operatora.

   specyfikacja języka C#

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące sekcje specyfikacji języka C#:

  • Wyrażenia
  • Operatory
  • Zobacz też

  • Dokumentacja języka C#
  • Przeładowanie operatora
  • Drzewa wyrażeń

  Dodatkowe zasoby

 • Podstawowe operacje Electrolux Sanitaire Sc5745b

  Bezpośredni link do pobrania Podstawowe operacje Electrolux Sanitaire Sc5745b

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podstawowe operacje Electrolux Sanitaire Sc5745b